Bausastra Jawa: Kidung Sangsara Dalem, Kapirid Saking Injil Yoh: 18:1-40; 19:1-42 (1)

SAPUNGKUR Yesus ngandika, Sigra tindak nilarken papan niki, Sareng murid-muridipun, Nyabrang Kedron bengawan, Wonten taman samya mlebet wonten ngriku, Yudas ngertos papan ika, Murid kang ngulungke Gusti. Mangkya Yudas ingkang prapta, Sesarengan lan bregada prajurit, Jagabaya bait kudus, Konongkon para imam, Ginarudug wong Farisi nggawa suluh, Obor sartane gegaman, Gusti pirsa kang dumadi. Kang bakal … Continue reading Bausastra Jawa: Kidung Sangsara Dalem, Kapirid Saking Injil Yoh: 18:1-40; 19:1-42 (1)