Kidung Misuda Dalem

0
222 views
Yesus naik ke surga (Ist)

Pangkur

 • Purna wungu saking séda/
 • Gusti Yésus ngetingal mring pra murid/
 • Tibérias gisikipun/
 • Iku kang sami kempal/
 • Simon Pétrus sartané Thomas Didimus/
 • Natanaèl saking Kana/
 • Zébédéus putranèki//
 • Murid Dalem kalih uga/
 • 2. Pétrus arsa misaya mina malih/
 • Datan kari sanèsipun/
 • Niyaté bebarengan/
 • Kang dumados mina boten saged antuk/
 • Nalikané byar rahina/
 • Gusti jumeneng nèng gisik//
 • Para murid boten pana/
 • Sanalika ngandika Dalem Gusti/
 • Apa sira duwé lawuh/
 • Aturira tan ana/
 • Ndang uncalna jala satengening prahu/
 • Jala dijèrèng dènuncal/
 • Mina tan kaétang yekti//

Dhandhanggula

 • Tinarbuka panduluné murid/
 • Ingkang rawuh Gusti Yésus nyata/
 • Pétrus njupuk sandhangané/
 • Sigra myang tlaga nyemplung/
 • Sanèsipun sami nututi/
 • Tinarik jalanira/
 • Satus seket telu/
 • Kathahipun ulamira/
 • Jala kiyat tetep bakoh kukoh yekti/
 • Premanem para siswa//
 • 2. Datan wonten kang tetanya wani/
 • Gusti rawuh madyèng para siswa/
 • Gya Gusti mundhut rotiné/
 • Tan kantun ulamipun/
 • Kang katelu angetingali/
 • Sawuse wungu-Nira/
 • Madyaning kang surut/
 • Sasampunipun sarapan/
 • Simon Petrus gya kadangu Yésus Gusti/
 • Apa trena mring Ingwang//
 • 3. Luwih gedhé timbang liyanèki/
 • Simon Pétrus atur wangsulannya/
 • Satuhu ageng tresnané/
 • Dhawuh Dalem Sri Yésus/
 • Dadya pangon myang ménda Mami/
 • Mekaten kaping tiga/
 • Pangandikanipun/
 • Sanyata pitutur Ingwang/
 • Nalikané kowé taruna ing nguni/
 • Merdika lakunira//
 • 4.Lamun sira yèn wus tuwa yekti/
 • Tanganira pan bakal kabanda/
 • Ginawa dudu karepé/
 • Mekaten Sabdanipun/
 • Tumrap Pétrus kanggé ing benjing/
 • Mungkasi gesangira/
 • Kala lénanipun/
 • Kagem Kamulyaning Allah/
 • Hamungkasi pangandika Dalem Gusti/
 • Ayo ndhèrèka Ingwang//
 • Kapirit saking Injil Yohanes 21: 1-19
 • Waosan Misa Minggu, 05 Mei 2019
 • Ki Sandinama

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here