Artikel Politik: Kamala dan Nikita

Satu Memang tidak sebanding: Kamala Devi Harris dan Nikita Mirzani. Tetapi, satu hal, keduanya adalah perempuan. Perempuan yang berani mengambil risiko: apakah itu nekad atau dilandasi pertimbangan-pertimbangan yang rasional, itulah yang mereka ambil. Tentu, Kamala berani mengambil risiko dengan pertimbangan matang. Kamala, wakil presiden terpilih AS, negara adikuasa. Ia perempuan yang sangat terpelajar— lulusan Universitas … Continue reading Artikel Politik: Kamala dan Nikita