Bausastra Jawa: Kidung Jatining Panembah

PANGKUR Mungkur saking kali Yordan/ Gusti Yésus kapenuhan Ros Suci/ Manjing ara-ara samun/ Sinartan lampah siyam/ Laminipun ngantos ri ping patangpuluh/ Sétan nedya nggiri godha/ Yèn nyata Putraning Gusti// 2. Paringa dhawuh mring séla/ Dimèn malih wujudé dadi roti/ Paring wangsulanipun/ Kaya kang wus sinerat/ Urip iku tan mung roti boganipun/ Gusti gya lajeng binekta/ … Continue reading Bausastra Jawa: Kidung Jatining Panembah