Bausastra Jawa: Kidung Sangsara Dalem, Kapirid Saking Injil Yoh: 18:1-40; 19:1-42 (2)

DURMA Durmaningkang mbekta Yesus king Kayafas, Mring pengadilan iki, Ari maksih enjang, Datan mlebet tetiyang, Wonten pengadilan yekti, Istingarahnya, Ajrih bilih anajis. Margi ndungkap Riyadi Bojana Paskah, Pilatus sigra mijil, Manggihi tetanya, Paran gugatanira, Kang tumanduk mring wong iki, Sareng wangsulan, Dede durjana yekti. Boten badhe kawula samya anggugat, Angladosaken mriki, Pilatus ngandika, Marang wong-wong … Continue reading Bausastra Jawa: Kidung Sangsara Dalem, Kapirid Saking Injil Yoh: 18:1-40; 19:1-42 (2)