Bausastra Jawa: Kidung Sangsara Dalem Kapirid Saking Yoh: 18:1-40; 19:1-42 (3)

MASKUMAMBANG Mung angambang ature Pilatus iki, Lajeng dhawuhira, Kasapu slirane Gusti, Sigra prajurit angenam. Makutha ri lan diagemake Gusti, Aneng mustakanya, Jubah wungu denagemi, Sami majeng anyenyamah. Atur salam Rajane tiyang Yahudi, Lan napuk pasuryan, Pilatus amedal malih, Sarwi paring pangandika. Kawruhana dak gawa ing ngarep iki, Dimen ngertenana, Yen aku ora nemoni, Datan ana … Continue reading Bausastra Jawa: Kidung Sangsara Dalem Kapirid Saking Yoh: 18:1-40; 19:1-42 (3)