Kidung Keuskupan Agung Semarang – Dhandhanggula

0
207 views
Ilustrasi: Para Uskup yang pernah menjadi Pemimpin Gereja Lokal Keuskupan Agung Semarang.

Dhandhanggula

 1. Hanyarkara Keuskupan iki/
  Kala pisah saking Batavia/
  Selawé Juni tanggalé/
  Surya sengkalanipun/
  Swarga Suci Ngarsané Gusti/
  Ing Semarang punika/
  Mandhirèng satuhu/
  Sanalika kadadosna/
  Ing Semarang Vikariat Apostolik/
  Nun inggih lajengira//
 2. Ari kaping tiga Januari/
  Nyata éndah gatrané Hyang Suksma/
  Iku surya sengkalané/
  Wanci dumadosipun/
  Keuskupan Agung sayekti/
  Sinten kang pinitaya/
  Monsinyur Albertus/
  Soegijapranata asma/
  Uskup Agung Semarang kang kaping siji/
  Memangun Pasamuan//
 3. Suprih pana nami kang sinandi/
  Paran sapa aran Sandinama/
  Nyobi niti pada kéné/
  Samangké papanipun/
  Kawaosa purwanirèki/
  Ngaléla saben gatra/
  Yoga kluyar-kluyur/
  Gya pinanggih namanira/
  Karo pisan ngendi omahé saiki/
  Taler mung bocah desa//

Ketrangan:
Swarga= 0, Suci= 4, Ngarsané=9, Gusti=1 Angka tahun 1940 M
Nyata=1, éndah=6 gatrané=9, Hyang Suksma=1. Angka tahun 1961 M

Sor Blimbing, 28062020
Ki Sandinama

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here