Kidung Magnificat, Kapirit Lukas 1: 39-56

0
596 views
Maria dan Elisabeth dalam sebuah hiasan kaca. (Ist)

Mijil

1.

Elisabeth lan Maria nenggih,
Maria mirantos,
Lumaksana marang paredene,
Nuju kutha tlatahe Yahudi,
Mlebet wismaneki,
Zakharia niku.

2.

Atur salam Elisabeth nguni,
Nenggih kacariyos,
Elisabeth mireng tur salame,
Sigra njondhil ponang jabang bayi,
Neng lebeting rahim,
Hyang Roh Suci penuh.

3.

Sigra nguwuh aturira iki,
Binerkahan Manon,
Nadyan samai-sami wanitane,
Saha pinuji ugi uwohing,
Guwa garba niki,
Sinten kula niku.

4.

Dene Ibu Dalem rawuh ngriki,
Anyaket sayektos,
Nalikane mireng kang salame,
Kapiyarsi talinganku iki,
Ponang bayi iki,
Nggronjal seneng tuhu.

5.

Muga tansah mulya kang sejati,
Kang sami pitados,
Kados ingkang sampun disabdakke,
Saking Gusti kang mesthi dumadi,
Maria tur puji,
Manis aturipun.

Dhandanggula

1.

Jiwaningsun mulyakaken Gusti,
Manah kula suka lan gembira,
Wit Gusti Juru Slamete,
Ingkang ngreksa satuhu,
Abdi ingkang asor puniki,
Ingkang sanyatanira,
Wiwit dina iku,
Tedhak turun nyebat kula,
Bagya mulya awit Gusti wus makarti,
Agung pakaryanira.

2.

Asma Dalem sanyata sinuci,
Rahmatipun run temurun sarta,
Kang ajrih marang Gustine,
Tinon kuwaosipun,
Asta Dalem ingkang makarti,
Leleh luluh sanyata,
Manah ingkang angkuh,
Linorot kuwasanira,
Nenggih saking kalenggahane ing nguni,
Kang asor jinunjungnya.

3.

Kaparingna kang sae puniki,
Dhateng tiyang kang keluwen samya,
Kang sugih tinundhung mangke,
Kanthi tangan kang suwung,
Gya tetulung Israel abdi,
Margi dipun engetnya.
Nenggih rahmatipun,
Kados ingkang prajanjinya,
Pra leluhur Abraham saturuneki,
Kangge salaminira.

4.

Dewi Marya lerem wonten ngriki,
Laminipun namung tigang wulan,
Neng daleme Elisabeth,
Sasampunipun kondur,
Nenggih niki caritaneki,
Yohanes Pembabtisnya,
Jangkep wulanipun,
Sigra mbabar ingkang putra,
Nalikane tangga lan kadang miyarsi,
Wartanira babaran.

Sorblimbing, 31052018

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here