Kidung Minggu Timbalan

0
108 views
Ilustrasi: Promosi panggilan di kalangan anak-anak. (Severianus Endi)

Dhandhanggula

1. Kumandhangé Sang Pangon Sejati/
Kapiyarsa sagung méndanira/
Gusti titèn suwarané/
Lajeng sami tut wuntut/
Urip langgeng pan diparingi/
Kang tan bakal sirna/
Ing salaminipun/
Tan bisa rinebut liyan/
Salawasé saking astanipun Gusti/
Tanapi Sabdani-Ra//

2. Sayektiné Hyang Rama maringi/
Saliring rèh marang astaningwang/
Luwih gedhé sakabèhé/
Tan wonten tandhingipun/
Sartané tan ana kang wani/
Lanyo-lanyo angrebat/
Saking astanipun/
Hyang Rama ya Hyang Ma Nasa/
Mangertia Aku lan Hyang Rama nyawiji/
Langgeng salaminira//

Kapirit saking Yohanes 10: 27-30 
Waosan Mis Suci Minggu 12 Mei 2019
Sor Blimbing, Jemuah Kliwon, 10052019.
Ki Sandinama.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here