Kidung Mirahingsun

0
68 views
RIP Veronica Herwangi Dwi Kusrini Kusumo

Megatruh

 1. Papat Juli tahun rongèwu rongpuluh/
  Nuju ari Setu legi/
  Wus pinegat mas mirahku/
  Nyi Hèrwangi Dwi Kusrini/
  Tinimbalan mring Hyang Manon//
 2. Lir sinendhal sapandurat manah ulun/
  Tan bisa ngucap ing lahir/
  Gya manah tinata sampun/
  Padhang sumarah mring Gusti/
  Jer ingkang murba kuwaos//
 3. Jurung donga nyenyuwun sarta manekung/
  Paringana kula niki/
  Sémah sanak anak putu/
  Rahmat kang adi kodrati/
  Mrih tentrem kiyat tan séwot//
 4. Tinampia kang kapundhut mirahingsun/
  Malbèng Swarga langgeng adi/
  Dadia lantarnipun/
  Berkah kang tinilar sami/
  Ngimani saya pitados/
 5. Nenggih sampun dhawah titi wancinipun/
  Wadhag manjing bumi Minggir/
  Bali asalé mung lebu/
  Rinengkuh Ibu Pertiwi/
  Sarwi ngrantu jaman mengko//
 6. Purna sampun kidung pepisahanipun/
  Matur nuwun mring sesami/
  Kadang rowang kang bebantu/
  Kulawarga kang rudatin/
  Gusti kang paring gegantos//
 7. MAnah kula mung suméndhé karsanipun/
  NYObi sampun miradati/
  RUpa réka wus katempuh/
  DAtan saged sélak Gusti/
  TINimbalan mung cumadhong//

In memoriam Veronica Herwangi Dwi Kusrini Kusumo

RIP 3 September 1961 – 4 Juli 2020
Sor Blimbing, 06072020
Ki Sandinama

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here