Kidung Sapta Sungkawa Ibu Maria

0
97 views
Ilustrasi: Lukisan Yesus dan Maria di Basilika Maria-Maggiore di Roma by Mathias Hariyadi.

Durma

 1. Anetepi labuh darmanira réna/
  Ibu Maria Dèwi/
  Sapta sungkawanya/
  Ngemban Ibu Pamarta/
  Kala Siméon pinanggih/
  Iku kapisan/
  Pindho ngungnsi myang Mesir//
 2. Ingkang kaping tri kecalan Putranira/
  Ing Pedaleman Suci/
  Déné kang kaping pat/
  Pinanggya lan Sang Putra/
  Manggul Salib myang Kalvari/
  Kang kaping gangsal/
  Jumeneng ngandhap Salib//
 3. Dèrèng purna sungkawa Dèwi Maria/
  Ingkang kaping sad nenggih/
  Mangku layonira/
  Ontang-anting kang Putra/
  Semantena dèrèng tapis/
  Kang kaping sapta/

  Gesang nandhang prihatin//

Sor Blimbing, 15092020
Pengetan sungkawa Dalem Ibu Maria
Ki Sandinama

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here