Pelita Hati:19.03.2022 – Santo Yusuf, Pelindung dan Penjaga Keluarga

0
743 views

Sahabat pelita hati,

SALAM seroja, sehat rohani-jasmani. Berkah Dalem.

Di tengah-tengah menghayati masa prapaskah, saat berpantang dan berpuasa, kita menyisihkan waktu  untuk merayakan hari raya  Santo Yusuf suami Santa Perawan Maria. Gereja memberi perhatian secara khusus kepada Santo Yusuf yang dengan tulus dan setia menjadi pendamping Maria menjadi bunda Tuhan yang suci dan mulia. Ia juga seorang bapa sebagai pelindung dan penjaga keluarga. Ada sejumlah keutamaan yang pantas diteladan dari bapa Yusuf. Setidaknya ada tiga (3),  yaitu: pertama, ia sungguh tulus hatinya; kedua, rendah hati dan ketiga, saleh serta suci hatinya.


Sahabat pelita hati,

Ketulusan hati bapa Yusuf nampak dari sikapnya yang tidak mau mencemarkan Maria tunangannya yang didapatinya telah mengandung. Walau peristiwa ini menghancurkan hatinya namun ia tak mengedepankan amarah sebaliknya ia mempertimbangkan dengan bijaksana dan  tak membabi buta untuk mempermalukan Maria. Dengan demikian ia menjaga nama baik Maria, tunangannya.

Kerendahan hati bapa Yusuf ditampakkan dengan menerima dan mengambil Maria sebagai isterinya seturut petunjuk Tuhan. Bahkan nantinya Yusuf mengikuti kehendak Tuhan untuk memberi nama “Yesus” seturut yang sudah ditentukan Tuhan.

Kesucian hati bapa Yusuf tergambar pada sikapnya yang ikut menjaga kesucian Maria hingga melahirkan puteranya. “Ia mengambil Maria sebagai isterinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan Dia Yesus.” (Mat. 1:24b-25) Dengan hati seorang bapa, ia sungguh menjadi penjaga keluarga Nazaret.

Sahabat terkasih,

Semoga teladan hidup dan keutamaan bapa Yusuf ini dapat kita hayati dan teladani sehingga hidup kita sungguh membawa berkah dan kegembiraan untuk keluarga dan sesama. Berlombalah untuk menjadi tulus, rendah hati dan suci sesuai dengan panggilan hidup masing-masing. Berlombalah menjadj penjaga kebaikan dalam keluarga. Berkah Dalem.

Pro ecclesia et patria,
demi gereja dan bangsa.
Bapa Yusuf penjaga keluarga yang setia,
lindungilah kami dari segala  marabahaya.


dari Banyutemumpang, Sawangan, Magelang,

Berkah DalemSt. Istata Raharjo,Pr

Kredit foto: Ilustrasi (Ist)

————————————————————————————

Bacaan:

2 Sam.7:4-5a.16

Rm.4:13.16-18.22

Matius 1:16.18-21


Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: Pada waktu Maria, ibu-Nya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami isteri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama isterinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata: “Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka.” 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here