Sedhahan: Anggara Kasih Yogyakarta

0
111 views
Ilustrasi: Kenduri.

KATUR bapak-ibu, sanak-kadang Pandhemen Budaya

Pepanggihan Malem Anggara Kasih benjing;
Dinten: Senen Wage malem Slasa Kliwon.
Tanggal : 21 Oktober 2019.
Wanci: Jam 20.30 -00.
Papan: Dalem Ki Anton Rakijan.
Dhusun Muneng, Tirtohargo, Kretek Bantul.
Parampara: Ki Bambang Sakuntala
Wosing rembag: Pengalaman batin Olah Rasa
Moderator: Ki Pritt Thimoty
Notulis: Ki Adimasana

Rawuh jengandika para pandhemen sanget karantu.

Nuwun Salam budaya

Sleman, 18 Oktober 2019
Wahyudi/Lurah Anggara Kasih.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here