Sejarah Seminari Tinggi Interdiosesan San Giovanni XXIII Malang: Pindah Lokasi Beberapa kali (1)

SEJARAH merupakan ilmu yang diibaratkan dengan penglihatan tiga dimensi. Pertama melalui penglihatan masa silam. Kedua masa sekarang. Ketiga: masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa penyelidikan di masa silam tidak dapat dilepaskan dari kenyataan masa sekarang yang sedang dihadapi, dan juga tidak dapat dilepaskan dari perspektif masa depan (Roeslan Abdoelgani). Maka dari itu, setiap … Continue reading Sejarah Seminari Tinggi Interdiosesan San Giovanni XXIII Malang: Pindah Lokasi Beberapa kali (1)