Bausastra Jawa: Kidung Kedaling Lathi

0
178 views
Mulut bicara by Hallo Sehat

Dhandhanggula

 1. Amemanis Sabda Gusti iki
  Pituturku sanyata mring sira/
  Kepiyé wong wuta kaé/
  Anggone bisa nuntun/
  Sesaminé kang wuta ugi/
  Bisa nyemplung luwangan/
  Sarta murid iku/
  Tan ngluwihi gurunira/
  Kejaba kang buntas pasinaonèki/
  Sami lan gurunira//

2. Balok gedhé tan katingal yekti/
Susup alit ing mripat sasama/
Sira cetha panduluné/
Kadiparan kandhamu/
Bisa mbuwang susup sesami/
Baloké ilangana/
Kang manjing mripatmu/
Mengko mesthi balal gampang/
Ngilangaké susuk kang satuhu cilik/
Saka mripating liyan//

3. Wit kang becik bakal uwoh becik/
Woh kang becik tan saka wit ala/
Wit ketitik saka wohé/
Onak ri tan woh anggur/
Wong kang mursid atiné becik/
Wong ala dur angkara/
Awit manahipun/
Isinipun sarwa ala/
Ajining dhiri saking kedaling lathi/
Punika Sabda-Nira//

Kapirit saking Lukas 6:39-45
Waosan Injil Minggu, 3 Maret 2019
Sor Blimbing, 25022019
Ki Sandinama

Bausastra Jawa: Kidung Katresnan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here