Kidung Rahayuning Pati

0
351 views
Ilustrasi: Imam memberi Sakramen Perminyakan Orang Sakit. (Adhika Rahardyanto)

Megatruh

 1. Yen tumiba kala pegat sukmanipun/
  Polah mbantah tan kuwawi/
  Anampi timbalanipun/
  Mung nyuwun rahayu pati/
  Mrih manungal mring Hyang Manon//
 2. Ingkang wiwit wonten guwa garba mulus/
  Ibu Maria Sang Dewi/
  Kula nyenyuwun pangestu/
  Tiyang dosa sami ngungsi/
  Anoraga lan nyenyadhong//
 3. Kalanira kula rampung tulisipun/
  Ywa kongsi anilar mami/
  Nyuwun pangayomanipun/
  Linebura dosaneki/
  Saged keduwung sayektos//
 4. Mugi pantes nampi Slira Putranipun/
  Kakiyatna Lisah Suci/
  Dimen teteg sowan ulun/
  Marak Ngarsa Dalem Gusti/
  Nampi adiling Hyang Manon//
 5. ANdel kula namung kamirahanipun/
  TONtonen tumindak mami/
  SUsuh dosa tan kaetung/
  PARandene datan ajrih/
  NYOroh marang Kang Kuwaos//

Sumber:
Padupan Kencana, Sembahyang Nyuwun Rahayuning Pati.
Sor Blimbing, 26052020
Ki Sandinama

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here