Kidung Sakramen Pratama (Baptis)

0
57 views
Ilustrasi. Pembaptisan di Misa Malam Paskah di Gereja Santa Perawan Maria Bunda Kristus Paroki Wedi. (Ist)

Dhandhanggula

 1. Sadumuk bathuk sanyari bumi/
  Prekarané wanita negara/
  Ditohi muncrat marusè/
  Kadi Babtis puniku,
  Bathuk siniram toya babtis/
  Gya nyandhang pangayoman/
  Sang Sinuci tuhu/
  Dhadhagana praptèng léna/
  Nèng madyaning bumi Pasamuwan Suci/
  Lir unining bebasan//
 2. Kala ndungkap déwasaning dhiri/
  Pinaringan tandha kekiyatan/
  Sakramèn Kasantosané/
  Lumantar Bapa Uskup/
  Mrih jinangkung Sang Hyang Roh Suci/
  Madyaning pasrawungan/
  Tetep kukuh bakuh/
  Tebihna godha rencana/
  Sumadiya mbèla Pasamuwan Suci/
  Mrih Sabda mbumi nata//

Sor Blimbing, 15092020
Ki Sandinama

Sor Blimbing, 15092020
Ki Sandinama

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here